POVRCH IMPLANTÁTŮ

PROMOTE A PROMOTE PLUS 

tento typ povrchu u implantačních řad Camlog screw line, Conelog screw line, Camlog Progressive line a Conelog progressive line

Makrostrukturovaný povrch je výsledkem dlouhodobých osteohistologických studií. Makro zdrsnění vzniká za pomoci pískování a dále pak při následném ošetření kyselinou

  • zvyšuje rychlost oseointegrace, snižuje úbytek  kosti i délku hojení (6 týdnů při dobré kvalitě kosti)
  • Ideální buněčná adheze zaručuje dlouhodobou úspěšnost i při náročných protokolech léčby.
  • vysoká funkčnost implantátů i u rizikových pacientů 

VNITŘNÍ SPOJENÍ

  • geniálně jednoduché a přitom vysoce efektivní!
  • trojúhelníková geometrie v případě Tube in Tube Camlog i konického Conelog spojení zaručuje pasivně přesné spojení a optimální rozložení mechanických sil na jednotlivé komponenty.
  • antirotační čepy abutmenty zapadají do drážek uvnitř implantátu to je princip vysoce stabilního spojení.