Image

Centrifuga IntraSpin

Systém IntraSpin je určen k bezpečné a rychlé přípravě autologního fibrinu bohatého na leukocyty a trombocyty (L-PRF) z malého vzorku krve pacienta okamžitě po odběru ve zdravotnickém zařízení. L-PRF se před aplikací do kostního defektu smíchá s autologním či alogenním kostním štěpem, aby se s materiálem lépe manipulovalo. 

Maximálně jednoduchý protokol přípravy – pouhé 3 kroky

 • odběr vzorku krve
 • odstředění odebraného vzorku ( 12 min.)
 • zpracování získané fibrinové sraženiny ve fibrinovou matrix – membránu L-PRF či fibrinovou zátku 

Oproti ostatním na trhu dostupným systémům není nutné další zahřívání, odstřeďování, pipetování. Bez přídavku chemických látek a antikoagulantů.

Co systém Intraspin obsahuje, jak funguje?

 

Image

Kompletní příslušenství pro odběr krevních vzorků 

 • zkumavky, odběrová kanyla, Esmarchovo škrtidlo, stojan na zkumavky, špachtle, cpátko, chirurgické nůžky a pipeta)

Image

Centrifuga

 • zdravotnický prostředek
 • splňuje nejvyšší klinické požadavky  ( FDA, CE certifikace)
 • design i výkon zařízení  uzpůsobený k přesnému oddělení krve do 3 segmentů

 

Image

Box Xpression + instrumentárium

Box pro výrobu a finální úpravu fibrinových membrán. Součásti boxu jsou tácky pro zachycení vyloučeného filtrátu, perforovaný tácek, kompresní destička pro zformování L-PRF membrán o jednotné tloušťce a válečky s pístem  pro výrobu zátky L-PRF.

Výhody použití  L-PRF membrány při chirurgických výkonech

 • autogenní L-PRF předchází  vzniku alergických reakcí, je organismem velmi dobře přijímána, nehrozí nebezpečí přenosu nemocí 
 • podporuje proces přirozeného hojení v jeho kritické fázi (po dobu minimálně 7 dní a déle)
 • pomalé uvolňování růstových faktorů, proteinů, cytokinů  a leukocytů výrazně ovlivňuje finální  chirurgický výsledek
 • vynikající manipulační vlastnosti membrány – pevnost a pružnost umožňuje adaptaci do anatomicky komplikovaných oblastí , možnost úpravy nastříháním či její přišití 
 • L-PRF  je výborné médium při použití v kombinaci s biomateriálem dle vašeho výběru. Biomateriál se zachytí do fibrinové matrix a tím se zlepší jeho biologické a manipulační vlastnosti.
 • V porovnání s Advanced-Platelet Rich Fibrin (A-PRF) vykazuje  L – PRF až 2x vyšší pevnost  a vyšší koncentraci růstových faktorů.

Použití v  maxillofaciální  i stomatochirurgii pro tyto a další indikace

 • sinus lift
 • augmentace 
 • terapie alveolitidy