BIOHORIZONS CAMLOG - IMPLANTAČNÍ ŘADY

Nabízíme tyto implantační řady

CONELOG SCREW LINE

 • konické spojení (kónus 7,5°)
 • bone level
 • vhodné pro odloženou implantaci i pro okamžité zatížení
 • cementované, šroubované, hybridní náhrady
 • pro všechny indikace – 7mm délka implantátu
 • CAD/CAM řešení

CAMLOG SCREW LINE

 • přesné antirotační spojení Tube in Tube
 • tissue level
 • vhodné pro okamžitou implantaci i okamžité zatížení
 • cementované, šroubované, hybridní náhrady
 • pro všechny indikace
 • CAD/CAM řešení

CERALOG

 • keramický implantát (zirconium dioxide)
 • splňuje nejvyšší požadavky současné dentální estetiky
 • 2 různé verze
 • one piece Monobloc
 • two pieces Hexalobe
 • jednoduchý chirurgický protokol, vhodné pro transgingivální hojení
 • možnost zavedení suprakrestálně i epikrestálně

CAMLOG PROGRESSIVE LINE

 • specifický design k dosažení velmi vysoké primární stability
 • tissue level
 • vhodné pro moderní koncepty léčby ( okamžité zatížení,implantace)
 • výhodné pro použití u typu kosti III a IV
 • jednodobý sinus lift
 • speciální design vrtáku pro efektivní sběr kosti

CONELOG PROGRESSIVE LINE

 • specifický design k dosažení velmi vysoké primární stability
 • bone level
 • vhodné pro moderní koncepty léčby ( imediátní zatížení, implantace)
 • výhodné pro použití u typu kosti III a IV
 • jednodobý sinus lift
 • speciální design vrtáku pro efektivní sběr kosti