ANESTEZIE WAND

Bezbolestná aplikace díky počítačově řízenému dávkování anestezie. Má zachovanou linii úsměvu a může běžně artikulovat. Systém Wand se skládá z přístroje a jednorázových handpiece ve tvaru pera.

VAŠI PACIENTI OCENÍ: Bezbolestnost (založenou na dávkování anestetika pod prahem bolestivosti tj. 1 kapka každé 2 sec.), Bezpečnost (snazší kontrolu nad celým procesem, díky zpětné vazbě podávané pomocí systému Wand.), Minimální omezení po zákroku v běžných denních činnostech (Dochází k znecitlivění pouze nezbytně nutných částí, po zákroku pacient odchází bez anestezie jazyka, rtů, tváře i bez nadměrného znecitlivění.)

Z KLINICKÉHO HLEDISKA OCENÍTE

 • Možnost aspirace – aspiruje automaticky
 • Vysoce prediktabilní  způsob podání anestetika
 • Jedinečné taktilní vnímání díky specifickému tvaru

Ergonomický handpiece ve tvaru pera (o váze méně než 10g)  usnadňuje manipulaci, která tak pozitivně ovlivňuje průběh  i úspěšnost veškerých běžně užívaných technik lokální anestezie ve stomatologii:

 • inovativní techniky svodné anestezie např. AMSA, P-ASA, mandibulární anestezie by byly za pomoci konvenční injekční stříkačky těžko vykonatelné
 • mandibulární blok – s Wand handpiece lze jednoduše rotovat. Rotace zabraňuje  ohýbání jehly, které je právě u této techniky příčinou doručení anestetika do nesprávné oblasti.
 • infiltrační technika – i u této poměrně jednoduché techniky lze dosáhnout lepších výsledků. Handpiece ve tvaru pera  lze uchopit  přímo u jehly.   Díky možnosti uchopení handpiece přímo u jehly dochází  k umístění jehly  k alveolu v poněkud odlišném úhlu oproti použití běžné  injekční stříkačky. Tlak vyvinutý okolním svalstvem  rtů a tváře je nižší , jehla se neohýbá   a  nedochází tak k nežádoucímu rozptýlení anestetika do obličejové oblasti.
 • Nejspolehlivější způsob intraligamentární injekce Patentovaná technologie DPS (dynamic pressure sensing) kontinuálně monitoruje tlak tekutiny na konci jehly a podává zpětnou audiovizuální vazbu, čímž umožňuje zvýšenou kontrolu během celého procesu. Zamezuje tak vzniku nadměrného tlaku v tkáních, jejich případnému poškození a umožňuje aplikaci většího objemu anestetika. Tyto faktory pozitivně ovlivňují délku  účinku, efektivitu anestezie i rychlost jejího nástupu.
 • Úskalí intraligamentární techniky jsou pří aplikaci s přístrojem Wand v porovnání s klasickou injekční stříkačkou ( doručení  poměrně malého objemu anestetika pod velkým tlakem) minimalizována.
 • Bezproblémová aplikace intraligamentární techniky rozšiřuje její  použití.  Stále častěji nahrazuje tehniku mandibulárního bloku či  infiltraci. Benefitem pro pacienta je tak minimální výskyt  anestezie přilehlých tkání.
 • Přístroj Wand informuje o nalezení ideální polohy , o blokaci jehly, změně polohy mimo oblast periodoncia, proto je průlomovým řešením pro intraligamentární techníku.
 • V porovnání s klasickou technikou nabízí více komfortu i jedinečnou přesnost při aplikaci.

Použití inovativních technik svodné anestezie šetří :

 • množství vpichů – šetrnější přístup k pacientovi  ( při technice AMSA dochází k znecitlivění oblasti od středních řezáků  k premolárům pouze jedním vpichem. Stejného výsledku lze běžně dosaháhnout pouze při několikanásobné infiltraci. Podobně je tomu  i u techniky PASA, kdy dochází k znecitlivění v oblasti špičáků a řezáků ( 4 - 6 zubů, efekt nastává za 3 -4 minuty)
 • finanční i časová úspora pro Vaši praxi - odpadá  nutnost opakovaných sezení , pro kontrolu estetického výsledku, právě díky nulovému výskytu anestezie přilehlých tkání (rychlejší nastoupení efektu, odpadá nutnost několikačetných ( opakovaných) injekcí, dokonalejší  zacílení = vyšší úspešnost při zasažení požadované oblasti)

VIDEO