AUGMENTAČNÍ MATERIÁL - THE GRAFT

The Graft je přírodní pórovitý, mineralizovaný kostní materiál. Vyrábí se odstraněním všech organických složek z porcinní kosti. Díky své přírodní struktuře anorganické mineralizované kosti se materiál The Graft svými fyzikálními i chemickými vlastnostmi velmi podobá mineralizované struktuře lidské kosti. Po vyplnění kostního defektu se The Graft během hojení postupně resorbuje a je nahrazen novotvořenou kostí. The Graft je k dispozici ve formě spongiózního granulátu v lahvičce. Výrobek The Graft je sterilizovaný gama zářením.

Vlastnosti / účel použití:

Anorganický kostní materiál The Graft se svou mikro i makrostrukturou podobá lidské kosti. The Graft podporuje vznik a růst nové kosti v místě implantace, a to díky své trabekulární struktuře, která spojuje mikro a makropóry, a své přírodní konzistenci. The Graft se používá v místě, kde není indikována autogenní kost nebo je zde jen v nedostatečném množství, aby mohl správně proběhnout chirurgický zákrok.

Indikace a použití
Doporučené použití materiálu The Graft:

  • Augmentace nebo rekonstrukce alveolárního oblouku.
  • Vyplnění nitrokostních parodontálních defektů.
  • Vyplnění defektů po resekci kořenového hrotu, apikoektomii a cystektomiii.
  • Vyplnění lůžka po extrakci zubu pro podporu zachování alveolárního oblouku.
  • Elevace dna čelistní dutiny (sinus lift).
  • Vyplnění parodontálních defektů spolu s výrobky určenými pro řízenou tkáňovou
  • Regeneraci (GTR) a řízenou kostní regeneraci (GBR).
  • Vyplnění defektů v okolí implantátu spolu s výrobky určenými pro řízenou kostní
  • Regeneraci (GBR).