OSSIX PLUS

OSSIX PLUS je vstřebatelná kolagenní membrána používaná při postupech řízené kostní regenerace (GBR) a řízené tkáňové regenerace (GTR). Použití OSSIX® PLUS umožňuje jednoduché, bezpečné a účinné ošetření.

VÝHODY MEMBRÁNY

 • Zachovává funkci bariéry 4 až 6 měsíců
 • Rezistentní k degradaci při expozici (3-5 týdnů)
 • Vhodná pro všechny procedury GBR a GTR
 • Dokonalé přilnutí k defektu kosti, bez přílišného "nalepení" na augmentát nebo nástroj
 • Vynikající biokompatibilita

OSSIX® PLUS je během procesu modelace a regenerace plně integrována s kostní tkání. Během tohoto procesu dochází k osifikaci, během které se materiál stává nedílnou součástí vlastní tkáně pacienta.

INDIKACE

 • augmentace za účelem implantace v budoucnu
 • augmentace při jednorázové implantaci
 • rekonstrukce alveolárního hřebene po extrakci zubu
 • sinus lift
 • ztráta kostní hmoty v okolí vlastních zubů
 • u furkačních defektů