Anestezie Wand

Anestézie Wand
Bezbolestná aplikace díky počítačově řízenému dávkování anestezie. Má zachovanou linii úsměvu a může běžně artikulovat. Systém Wand se skládá z přístroje a jednorázových handpiece ve tvaru pera.
VAŠI PACIENTI OCENÍ: Bezbolestnost (založenou na dávkování anestetika pod prahem bolestivosti tj. 1 kapka každé 2 sec.), Bezpečnost (snazší kontrolu nad celým procesem, díky zpětné vazbě podávané pomocí systému Wand.), Minimální omezení po zákroku v běžných denních činnostech (Dochází k znecitlivění pouze nezbytně nutných částí, po zákroku pacient odchází bez anestezie jazyka, rtů, tváře i bez nadměrného znecitlivění.)

Z klinického hlediska oceníte

Top