Perisolv

Parisolv
Odstraňuje bakterie, způsobující parodontózu a redukuje hloubku parodontálních chobotů. Perisolv je dvousložkový systém, obsahující chlornan sodný (NaOCl) o nízké koncentraci, ke kterému se přidá směs vhodně vybraných aminokyselin.
Biofilm je extracelulární matrix, ve které jsou uspořádány různé mikroorganismy, které mohou způsobit patologické změny. Přítomnost biofilmu může vést k zánětu v ústní dutině, což může vyústit v lokalizovaný zánět tkání a systémové onemocnění, včetně parodontitidy. V důsledku toho, může dojít k destrukci tkáně parodontu (Van Winkelhoff et al., 2005).
Perisolv umožňuje rychlou a efektivní léčbu periodontálních onemocnění: Proniká a odstraňuje biofilm, Účinně ničí bakterie, Snižuje hloubku parodontálních defektů

Aplikace

Po smíchání obou složek vznikne krátkodobě působící "chloramin", který je přirozenou součástí imunitního systém těla. Díky antibakteriálním vlastnostem, hraje Perisolv velmi důležitou roli v boji proti patogenům.
Zásaditost, kterou Perisolv vykazuje, vede ke změkčení vnější buněčné matrice biofilmu (obsahující bílkoviny a polysacharidy), kterou je pak mnohem snažší odstranit. Chloraminy a patogeny (bakterie, houby, viry a prvoky), při použití Perisolv (při změně velikosti nebo kořenové hoblování) nemají šanci proniknout do krevního řečiště.
1. Guarnelli ME et al. ‘Professional local administration of chloramine-based treatment in conjunction with ultrasonic mechanical instrumentation: clinical outcomes in patients with deep periodontal pockets persisting following active non-surgical therapy’ Minerva Stomatologia, April 2015; Vol. 64 suppl. 1 al No. 2: 158-159

2. Gottardi W et al. ‘N-Chloramines, a Promising Class of Well-Tolerated Topical Anti- Infectives Antimicrobial Agents and Chemotherapy. 2013; 57 [3]: 1107-1114

3. Eick S. et al. ‘In vitro-activity of a sodium hypochlorite containing gel on periodontopathogens’ EuroPerio 8, June 2015 in London, poster presentation

4. Van Winkelhoff, A.J., Boutaga, K.: Transmission of periodontal bacteria and models of infection. J. Clin. Periodontol. 32 (Suppl.6), 16–27 (2005)
Top