Augmentační materiály Inteross

Augmentační materiály Inteross
Přírodní bovinní kostní substituent pro stomatochirurgii. Přírodní anorganický augmentační materiál.InterOss je přírodní hydroxyapatit australského původu - BSE FREE . Čistota a osteokonduktivní minerální struktura je ziskána z přirodní bovinní kosti opakovanou purifikací. Vzhledem ke svému přirodnímu původu je InterOss jak chemicky tak strukturou porovnatelný s lidskou mineralizovanou kostí - nanokrystalin apatit.
Dodává se v granulich, sterilní a určen k jednorázovému použití. Makro a mikro struktura pórů InterOss slouží jako síť pro pro pronikání a prorůstání tělních tekutin, růstovych faktorů, krevních buněk a osteocytu. Přitomná makroporozita usnadňuje buněčné prorůstání zatímco mikroporosita umožňuje penetraci tělních tekutin.
Rekonstrukce defektů tvrdých tkání maxillofaciální oblasti - alveolární hřeben, periodentální defekty, sinus lift, okamžitá augmentace extrakčního lůžka. InterOss se použivá smichán s krví nebo autogenni kostí.

Varianty balení

Ampule
  • velikost granulí 0,25 – 1mm, 1 – 2 mm  / baleno po 0,25g
  • velikost granulí 0,25 – 1mm, 1 – 2 mm / baleno po 0,50g
  • velikost granulí 0,25 – 1mm, 1 – 2 mm / baleno po 1g
  • velikost granulí 0,25 – 1mm, 1 – 2 mm / baleno po 2g
Ampule
  • velikost granulí 0,25 – 1mm, 1 – 2 mm / baleno po 0,25g
  • velikost granulí 0,25 – 1mm, 1 – 2 mm / baleno po 0,50g
  • velikost granulí 0,25 – 1mm, 1 – 2 mm / baleno po 1g
Top