Conelog Implantáty

nahled
Implantáty Conelog jsou enosální implantáty dostupné v různých délkách a průměrech určené k chirurgickému zavedení do maxilly a do mandibuly jako náhrady jednotlivých korunek, můstků či celkové náhrady. Svým tvarem se řadí ke kónickým, samořezným implantátům, celý povrch implantátu je makrostrukturovaný.
Jsou vhodné jak pro pozdní tak odloženou implantaci i pro okamžité zatížení. Lze je umísťovat detail-headingi s úrovní kosti. Zúžený tvar implantátu přispívá ke snadnějšímu zavedení, samo-řezný závit pak k pevnějšímu uchycení v kosti a vyšší primární stabilitě. Identický vnější tvar obou implantačních řad (Camlog i Conelog) umožnuje použití identického instruméntária.
Top