Camlog implantáty

nahled
Implantáty Camlog se řadí k celosvětové jedněm z nejpoužívanějších implantátů. Vynikající klinické výsledky a dlouhodobou životnost implantátů dokládají četné nezávislé studie. Pevnost vnitřního spojení implantát – abutment zajištuje perfektní dosed - patentovaný Perfect fit by Camlog. Barevné rozlišení vrtáků dle jednotlivých průměrů s integrovanými stop kroužky zaručuje hladký průběh procedůry implantace pro chirurga a zároveň zkracuje čas, který je pacient nucen strávit na křesle.
Obě implantační řady plně vyhovují nejvyšším estetickým nárokům. Stejná škála protetických komponentů pro jednotlivé korunkové, můstkové i hybridní náhrady je k dostání pro Camlog i Conelog. Implantáty lze umisťovat transmukozně i s úrovní kosti.
Implantační řada Camlog má tyto průměry: 3,3 mm, 3,8 mm, 4,3 mm, 5 mm a 6 mm a délky:  9 mm, 11 mm, 13 mm a 16 mm
Makro-strukturovaný povrch implantátu u obou implantačních řad je ošetřen kyselinou a opískován. Zvýšená schopnost osseointegrace díky patentovanému povrchu Promote je klinicky podložena. V případě dobré kvality kosti je doba hojení 6 týdnů.

Doporučené indikace

Barevné rozlišení

Top